Hoe interessant de benchmark ook is, de vraag is nu natuurlijk: hoe nu verder? Wat is de procedure voor het bij plaatsen van nieuwe laadpalen? Gaat de gemeente voor een evenredige verdeling over het eigen grondgebied? Of voor een systeem van wie het eerst aanvraagt krijgt een paal voor zijn huis? Of is het verstandiger om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen? Om deze vragen goed te kunnen adresseren en handvatten te bieden voor de toekomst, lichten wij eerst een klein tipje van de sluier op over de methodologie die is gebruikt voor de benchmark.  De uitkomsten van de benchmark zijn gebaseerd op een prognose voor het aantal elektrisch voertuigen per CBS buurt, ontwikkeld door Over Morgen gecombineerd met een analyse van het verzorgingsgebied van de huidige laadinfrastructuur gemaakt door ANS Verkeer en Ruimte.

In bovenstaande afbeelding van een gedeelte van Utrecht is goed te zien hoe fijnmazig de benchmark is opgebouwd. Elk adres met een woonfunctie (BAG, jan 2016) is in deze analyse opgenomen. Alle adressen zijn geanalyseerd op basis van de locatie ten opzichte van bestaande laadpalen en het wegennetwerk. Uit deze analyse ontstaan verzorgingsgebieden van een laadpaal op 200 en 500 meter loopafstand (zie onderstaande afbeelding).

Woonadressen die in het verzorgingsgebied liggen van een laadpaal krijgen een score op basis van de afstand van een laadpaal. Mochten een adres binnen het bereik van meer laadpalen liggen wordt deze score ook hoger. De nabijheid tot de laadpaal draagt ook bij aan de score. Des te meer laadpalen in de buurt, des te hoger de score. Dit geeft natuurlijk een fantastisch gedetailleerd beeld van de gaten in het huidige aanbod. Ook ontstaat er inzicht waar een overcapaciteit van laadinfrastructuur is. Zo scoort Amsterdam het beste in Nederland, maar veel laadpalen worden niet voldoende gebruikt.

Hoe nu verder?

Maak gebruik van onze analyse bij het maken van keuzes op het gebied van elektrisch vervoer (en verdere beleidszaken). Waar u momenteel afhankelijk bent van experts geven wij u een interactieve kaart in handen, waarmee u zelf aan de slag kunt. Hiermee krijgt u direct inzicht in probleem- en succes-gebieden. Daarna kunt specifieke gebieden verder onder de loep nemen. Stel niet al uw vertrouwen in modellen, maar laat deze met behulp van een ruimtelijke analyses uw opties aanscherpen. Wij helpen u hier natuurlijk graag mee. 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com